Hukukçu ve lojistikçilerin ordino belgesi ve TİO Yönetmeliği’ni tartışmasında ortak bir sonuç çıkmadı

İstanbul Barosun'nda 17 Ocak'ta hukukçular ve lojistikçilerin ordino belgesi ve TİO Yönetmeliği görüşmelerinde ortak bir sonuç çıkmadığı görülüyor

Hukukçu ve lojistikçilerin ordino belgesi ve TİO Yönetmeliği’ni tartışmasında ortak bir sonuç çıkmadı
  • 20 Ocak 2018, Cumartesi 13:04

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD ve İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu iş birliğinde düzenlenen ‘Lojistikte Son Gelişmeler Paneli’ 17 Ocak 2018 tarihinde İstanbul Barosu’nda gerçekleştirildi. Lojistik sektörü temsilcileri ile hukukçuları bir araya getiren ve yoğun bir katılımla gerçekleşen panelde, Taslak Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği’nin yanı sıra ordino belgesi de tartışıldı. Lojistikçiler ve hukukçular; ordinonun hukukiliğinin tartışmaya açık olmadığı görüşünde birleşirken Türk Ticaret Kanunu’nu Hazırlayan Komisyonun Üyesi Prof. Dr. Kerim Atamer; “Ordinonun varlığı, işlevi ve hukuki boyutu tartışılamaz. Ordinonun ticari hayatta kullanılması zorunludur, ortadan kaldırılması mümkün değildir” diye konuştu. UTİKAD ve İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu iş birliği ile gerçekleştirilen ‘Lojistikte Son Gelişmeler Paneli’ lojistik sektörü temsilcileri ile hukukçuları buluşturdu. 150’yi aşkın profesyonelin bir araya geldiği panelde son dönemde lojistik sektörünün gündemine oturan ordino belgesine getirilen tavan ücretin yanı sıra Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği Taslağı da masaya yatırıldı. 17 Ocak 2018 tarihinde İstanbul Barosu Merkez Konferans Salonu’nda düzenlenen panelin açılış konuşmalarını İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Egemen Gürsel Ankaralı, İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu ve UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener yaptı. İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Egemen Gürsel Ankaralı; “İstanbul Barosu çatısı altında gerçekleşen bu önemli panelde bir araya gelmek bizim için büyük önem taşıyor. Son birkaç aydır ordino belgesinin hukuki alt yapısı sorgulanıyordu. UTİKAD’ın net duruşuyla ordinonun hukuki boyutu idare tarafından da bir kez daha ortaya kondu” dedi. Panel kapsamında Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği taslağının da tartışılacağını da belirten Ankaralı, “Yönetmelik taslağı ile ilgili olarak da bir araya gelmeyi uygun bulduk. Taslak yönetmeliğe yönelik eleştirilerimizi de tartışıp ortak akıl ile öneriler getireceğimizi düşünüyorum” dedi.
Ankaralı’nın ardından kürsüye çıkan İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, “İstanbul Barosu’nun yeni binasında sizleri ağırlamak bize onur veriyor. Tüm paydaşlar açısından önem taşıyan konuların konuşulacağı panel sonucunda sektör açısından önemli çıkarımlar olacağını düşünüyorum” dedi. UTİKAD Başkanı Emre Eldener ise “Sektörümüzün gündemine oturan ordino belgesinin hukuki alt yapısını her mecrada anlattık. Geldiğimiz noktada ordinonun yasallığını artık tartışmıyoruz. Ancak UTİKAD olarak bu ücrete getirilen tavan fiyat uygulamasını da uygun bulmuyoruz” dedi. Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmelik taslağına da değinen UTİKAD Başkanı Eldener, “Önümüzde yeni bir süreç var. Taslak yönetmelik üzerinde var gücümüzle çalışıyoruz. Sektörümüzün önünü açacak bir yönetmeliğin ortaya konması için görüşlerimizi ve eleştirilerimizi de idare ile paylaşıyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve FIATA Kıdemli Başkan Yardımcısı Turgut Erkeskin’in üstlendiği ‘Lojistikte Son Gelişmeler Paneli’ne geçildi. Panelde, Türk Ticaret Kanunu’nu Hazırlayan Komisyonun Üyesi Prof. Dr. Kerim Atamer, KÜDENFOR Danışma Kurulu Üyesi, Armatörler Birliği Akademik Komisyon Danışma Kurulu Üyesi ve Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Danışma Kurulu Üyesi Harun Şişmanyazıcı ve UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener birer sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Atamer: “Ordino Kullanılması Zorunlu Bir Belgedir”
Panelin ilk konuşmacısı Türk Ticaret Kanunu’nu Hazırlayan Komisyonun Üyesi Prof. Dr. Kerim Atamer, ordino belgesinin işlev ve hukuki boyutuna dikkat çekti. Ordino belgesinin taşımacılıktaki yerini hukuki dayanakları ile açıklayan Prof. Dr. Atamer, “Ordino ticari hayatta kullanılması zorunlu olan bir belgedir, ortadan kaldırılmasına imkan yoktur. Taşıyan yalnızca taşımakla değil, yükü doğru kişiye teslimle de sorumludur ve ordino acente tarafından antrepo işletmecisine verilen onay mekanizmasıdır” diye konuştu. Medeni Hukuk’a uygun olarak yükün zilyetliğinin devrinin ordino ile mümkün olduğunun altını çizen Prof. Dr. Atamer, “Ordino belgesinin Gümrük Kanunu’nda yer almadığını sav olarak ortaya koymak yanlıştır. Çünkü ordino yükün el değiştirmesi ile ilgili bir belgedir. Belge adının ‘yük teslim belgesi’ olarak yenilenmesi, belgenin işlevini değiştirmez. Çünkü ismi ne olursa olsun bu belge zilyetliği nakleden araçtır” dedi.

“Konşimento Ve Taşıma Senedi Eşdeğer Değildir”
Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmelik taslağı ile ilgili de görüşlerini belirten Prof. Dr. Atamer, “Taslakta bir tek yerde ‘taşıma işleri komisyoncusu’ ibaresi yer alıyor. Diğer bölümlerde ‘taşıma işleri organizatörü’ terimi kullanılmış. Bu konuda tereddüt yaşanmaması için terim birliğine gidilmesinde fayda vardır. Ayrıca taşıyanın, gönderenin sorumluluklarıyla ilgili hükümler var, ancak bunlar zaten Türk Ticaret Kanunu’nun taşıma kitabında detaylı olarak tanımlanmıştır, yönetmelikte tekrar belirtilmesine gerek yoktur.” dedi. Taslak yönetmelikteki bazı maddeler ile ilgili eleştirilerini de dile getiren Prof. Dr. Atamer; “Yönetmelik incelendiğinde farklı tipte konşimentolar olmasına rağmen, tek tip bir konşimento işaret edilmiş gibi anlamlar çıkıyor. Aynı zamanda konşimento ve taşıma senedi eşdeğer olarak gösteriliyor. Bu önemli bir yanlışlık. Bunun yanı sıra zorunlu sigortada bedel belirtilmemiş” diye konuştu.
Şişmanyazıcı: “Risk Barındıran Bir Taşımanın Garantisidir”
Prof. Dr. Kerim Atamer’in ardından söz alan KÜDENFOR Danışma Kurulu Üyesi, Armatörler Birliği Akademik Komisyon Danışma Kurulu Üyesi ve Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Danışma Kurulu Üyesi Harun Şişmanyazıcı, ordino belgesinin uluslararası kullanımına dair önemli örnekler verdi. Türkiye’de ordino belgesinin kaldırılmasının karmaşaya yol açacağının da altını çizen Şişmanyazıcı; “Ordinonun kaldırılması hem taşıyıcıya hem de taşıtana zarar verir. Çünkü ordino konşimentodan farklı bir işleve sahiptir. Risk barındıran bir taşımanın garantisidir. Taşımacılığın vazgeçilmez unsurudur. Belgenin varlığı tüm paydaşlar için önemlidir ancak en çok da taşıtanlar için gereklidir” dedi.
Eldener: “Ordinonun Değeri Taşınan Malın Bedeline Eşittir”
Panelin son konuşmacısı UTİKAD Başkanı Emre Eldener, sözlerine ordino belgesinin değerine vurgu yaparak başladı. “Ordino belgesinin önemi ve değeri taşınan malın bedeline eşittir” diyen UTİKAD Başkanı Eldener; “Bu konu 2011’de de gündeme gelmişti. 2017 yılının son aylarını da ordino belgesinin hukukiliğini açıklayarak geçirdik. Görünen o ki; belli aralıklarla ordino belgesinin önemini ve değerini hatırlatmamız gerekiyor. Ordino olmazsa yükün yanlış kişilere teslimi söz konusu olacaktır, o yüzden bu belgenin değeri taşınan malın bedeline eşittir” diye konuştu. Ordinonun dünyada ticaretin güvenli yapılabilmesi için gerekli bir belge olduğunun da altını çizen Eldener, “Taşıyıcının malı gerçek sahibine teslim etmesi gerekiyor. Bu zilyetliğin devrini sağlayan ve taşıma işini sonlandıran belge ordinodur” dedi. Eldener, Türk ihracatçısının yurt dışına sevk ettiği malın karşı tarafta doğru alıcıya teslim işleminin, ihracatçının mal bedelini tahsil ettikten sonra gerçekleştirilmesini sağlayan, kontrol eden ve garantileyen belgenin ordino olduğunu vurguladı. Taşıma İşleri Organizatörlerinin tüm bu sürecin doğru işletilmesi için çalışan istihdam ettiklerini belirten Eldener, “Bu istihdamın yanı sıra her tescil işlemi, konşimento ve ordino için damga vergisi ödemeleri yapıyoruz. Bu giderleri karşılamamız gerekiyor. Bu noktada kamu idaresi tarafından belirlenen tavan ücretin üzerinde maliyetlerle karşılaşıyoruz. Çünkü zaten gemi acenteleri 120-130 lira gibi bir ordino ücretini bizden tahsil ediyor” dedi.

“Yabancı Yatırımcı Açısından Olumsuz Sonuçlar Doğurabilir”
Konuyla ilgili olarak Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile görüştüklerini de dile getiren Eldener, “Başbakan Yardımcımız Sayın Akdağ’a taşımacılık sürecini, bu süreçte yapılan işlem ve dokümanları anlattık. Bildiğiniz üzere Sayın Akdağ, aynı zamanda YOİKK’ten sorumlu. Bu tavan fiyat uygulamalarının yatırım ortamını iyileştirmeyeceğini kendilerine de aktardık. Çünkü ülkemizde son yıllarda yurt dışı menşeli firmalar önemli lojistik ve liman yatırımları yaptılar. Serbest piyasa ekonomisine müdahale anlamına gelen bu tür uygulamalar bu yatırımcıları ülkemizi terk etmeye yönlendirebilir” diye konuştu.
Sunumların ardından geçilen soru-cevap bölümünde söz alan UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur, Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmelik taslağında yer alan hukuksal çelişkilere dikkat çekti. UTİKAD’ın taslak yönetmelik ile ilgili olarak çalışmalarını sürdürdüğünü ve görüşlerini idare ile paylaştığını belirten Uğur, “Yönetmelik taslağındaki bazı maddeler kanunlarla çelişiyor. Yine aynı şekilde hizmet kalemlerine taban ve tavan ücreti getirilmesi de serbest piyasa ekonomisinde iş yapan tüccarın rekabet şansını elinden alıyor. Kamu idaresinin tavan ücret uygulamalarını idare ve rekabet hukuku açısından çok dikkatli değerlendirmesi gerekir.” dedi.

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve FIATA Kıdemli Başkan Yardımcısı Turgut Erkeskin’in yönettiği soru cevap bölümünde lojistikçiler ve hukukçular, ordino ve taslak yönetmelik ile ilgili olarak önemli konulara parmak bastı, süreçte yer alan tüm paydaşların basiretli tüccar ve işletmeci olmanın gereklerini yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Panelin sonlanmasının ardından İstanbul Barosu Lojistik ve Taşıma Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Egemen Gürsel Ankaralı ve UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, konuşmacılara teşekkür belgelerini takdim etti.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

  • S.Lig
  • 1.Lig
  • 2.Lig Kırmızı
  • 2.Lig Beyaz
    Takımlar O G B M Av P
1 Galatasaray 26 17 3 6 33 54
2 Beşiktaş 25 14 8 3 25 50
3 İstanbul Başakşehir 25 15 5 5 19 50
4 Fenerbahçe 26 13 9 4 19 48
5 Kayserispor 25 11 8 6 6 41
6 Trabzonspor 25 10 9 6 5 39
7 Göztepe 25 11 6 8 0 39
8 Demir Grup Sivasspor 26 11 5 10 -2 38
9 Yeni Malatyaspor 25 9 7 9 -3 34
10 Akhisar Bld. Genç. 26 9 7 10 -4 34
11 Bursaspor 26 9 6 11 -1 33
12 Kasımpaşa 26 8 7 11 -5 31
13 Antalyaspor 26 7 7 12 -16 28
14 Aytemiz Alanyaspor 25 8 3 14 -6 27
15 Osmanlıspor FK 26 7 6 13 -7 27
16 Gençlerbirliği 26 6 9 11 -8 27
17 Atiker Konyaspor 25 5 6 14 -12 21
18 Karabükspor 26 3 3 20 -43 12
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig
    Takımlar O G B M Av P
1 Çaykur Rizespor 28 15 8 5 22 53
2 MKE Ankaragücü 28 15 7 6 15 52
3 Ümraniyespor 28 15 5 8 13 50
4 Altınordu 28 14 6 8 10 48
5 Gazisehir Gaziantep FK 28 13 8 7 25 47
6 Boluspor 28 13 5 10 15 44
7 İstanbulspor 28 12 6 10 1 42
8 Vartaş Elazığspor 28 11 8 9 7 41
9 Erzurum BB 28 10 10 8 3 40
10 Balıkesirspor 28 12 6 10 4 39
11 Giresunspor 28 10 7 11 5 37
12 Adana Demirspor 28 9 7 12 -2 34
13 Adanaspor 28 9 7 12 -12 34
14 Samsunspor 28 7 12 9 -7 33
15 Eskişehirspor 28 9 7 12 1 31
16 Denizlispor 28 8 6 14 -9 30
17 Manisaspor 28 7 3 18 -27 15
18 Gaziantepspor 28 2 4 22 -64 1
    Takımlar O G B M Av P
1 Menemen Belediyespor 26 18 4 4 35 58
2 Afjet Afyonspor 27 17 7 3 27 58
3 Hatayspor 26 17 5 4 33 56
4 Sivas Belediyespor 26 16 7 3 24 55
5 Keçiörengücü 26 14 6 6 31 48
6 Sancaktepe Belediyespor 26 13 9 4 20 48
7 İnegölspor 26 13 7 6 7 46
8 Sarıyer 27 11 4 12 4 37
9 Kastamonuspor 27 11 3 13 3 36
10 Tokatspor 26 9 8 9 -6 35
11 Etimesgut Belediyespor 26 9 6 11 -4 33
12 Amed Sportif 26 9 6 11 1 30
13 Eyüpspor 26 8 4 14 -14 28
14 Bucaspor 26 8 5 13 -7 26
15 Tuzlaspor 26 6 5 15 -14 23
16 Bodrumspor 26 4 7 15 -24 19
17 Kocaeli Birlik Spor 27 4 3 20 -34 12
18 Mersin İdmanyurdu 26 1 0 25 -82 -18
    Takımlar O G B M Av P
1 Altay 26 14 8 4 22 50
2 Gümüşhanespor 26 15 4 7 19 49
3 Bugsaşspor 27 14 6 7 19 48
4 Sanliurfaspor 26 15 3 8 14 48
5 Hacettepe Spor 26 12 10 4 20 46
6 Sakaryaspor 26 12 8 6 12 44
7 Bandırmaspor 26 12 6 8 8 42
8 Konya Anadolu Selçukspor 27 11 9 7 -1 42
9 Kırklarelispor 26 10 7 9 0 37
10 Niğde Belediyespor 26 10 6 10 -5 36
11 Zonguldak Kömürspor 27 9 7 11 -6 34
12 Kahramanmaraşspor 27 8 9 10 -9 33
13 Pendikspor 26 8 7 11 -5 31
14 Fatih Karagümrük 26 9 2 15 -12 29
15 Nazilli Belediyespor 26 5 7 14 -17 22
16 Fethiyespor 27 4 10 13 -18 22
17 Karşıyaka 27 4 9 14 -16 15
18 Silivrispor 26 2 8 16 -25 14

BURÇLAR

(21 Mart - 20 Nisan)

Koç Burcunun 19.03.2018 Günlük Yorumu

(21 Nisan - 21 Mayıs)

Boğa Burcunun 19.03.2018 Günlük Yorumu

(22 Mayıs - 22 Haziran)

İkizler Burcunun 19.03.2018 Günlük Yorumu

(23 Haziran - 22 Temmuz)

Yengeç Burcunun 19.03.2018 Günlük Yorumu

(23 Temmuz - 22 Ağustos)

Aslan Burcunun 19.03.2018 Günlük Yorumu

(23 Ağustos - 22 Eylül)

Başak Burcunun 19.03.2018 Günlük Yorumu

(23 Eylül - 22 Ekim)

Terazi Burcunun 19.03.2018 Günlük Yorumu

(23 Ekim - 21 Kasım)

Akrep Burcunun 19.03.2018 Günlük Yorumu

(22 Kasım - 21 Aralık)

Yay Burcunun 19.03.2018 Günlük Yorumu

(22 Aralık - 21 Ocak)

Oğlak Burcunun 19.03.2018 Günlük Yorumu

(22 Ocak - 19 Şubat)

Kova Burcunun 19.03.2018 Günlük Yorumu

(20 Şubat - 20 Mart)

Balık Burcunun 19.03.2018 Günlük Yorumu

yukarı çık